MALÁ FATRA 2001

Úvod Deník Trasa Fotogalerie Fórum

Tyto stránky vznikly z nadšení z přírody, hor a díky všemu co mě po cestě a před cestou potkalo. Berte tyto řádky jako tip na nádherný výlet do přírody, který Vás, vyjde-li Vám počasí, rozhodně nezklame. Děkuji Vám přátelé, že jste mě vzali s sebou, odměnou budiž Vám tyto stránky.

Tomáš Černík
[tomas.cernik at gmail dot com]


Národní park Malá Fatra

Velkoplošné chráněné území Malá Fatra bylo vyhlášené za chráněnou oblast v roce 1967. V roce 1988 byla překategorizovaná na národní park. Výměra NP je 22 630 ha, ochranného pásma 23 262 ha. Malá Fatra patří mezi vysoké pohoří Slovenska s velmi bohatou a zachovalou západokarpatskou přírodou. Pestré geologické složení a značná relativní výška pohoří podporují existenci bohatství rostlinné a živočišné říše a pestrost forem reliéfu.

Geologické jádro území tvoří žula. Hlavní hřeben a severní část pokrývají horniny obalové série, křížňanského a chočského příkrovu (vápence, dolomity, křemeny, pískovce). Povrch horstva je rozdílný. Na vápnitých horninách vznikli soutěsky a rozličné skalní útvary. Tento reliéf kontrastuje s méně členitým a zaobleným povrchem na lehčeji zvětrávajících horninách. Nejbohatěji tvarovaný reliéf je na dolomitech. Podzemní krasové jevy jsou vytvořeny na vápencích. Reliéf na žule je zaoblený, ale vyskytují se i hluboké údolí, skalní stěny, převisy a soutěsky.


Výprava na Malou Fatru se uskutečnila ve dnech 4. - 8. července 2001.Cílem celé výpravy bylo přejít po hřebenu Malou Fatru přes Suchý, Malý a Veľký Kriváň, Chleb, Stoh až po Veľký Rozsutec. Tato hřebenovka je značena červenou značkou.

Členové výpravy

není k dispozici

sám sebe
jsem nefotil

Karel Trska Marek Matějka Marek Šigut Tomáš Černík

Já s Karlem jsme vyjížděli vlakem ve středu 4.7. večer z Českých Budějovice do Prahy, odtud dalším vlakem do Žiliny. Marek Šigut přistoupil v Českém Těšíně a Marek Matějka (Matěj) na nás čekal v Žilině, kam dorazil předchozím vlakem. Těm co se rozhodnou cestovat posledním večerním vlakem, den před čtyřmi dny volna (5.7. je svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6.7. mistra Jana Husa), směrem na Slovensko, doporučuji zakoupit místenku. Jinak Vás potká zřejmě stejný úděl jako mě s Karlem. Strávil jsem většinu cesty zkroucen v uličce vlaku obklopen dalšími cestujícími jedoucími stejným směrem a za stejným účelem jako my - horská turistika v Tatrách. Jen pro úplnost, cesta z Prahy do Žiliny trvala osm hodin. Z Prahy jsme vyjeli těsně před třiadvacátou hodinou a v Žilině jsme byli s půlhodinovým zpožděním v sedm hodin ráno. Měli jsme půlhodiny čas - cíl našeho vlakového cestování bylo Strečno - dvě zastávky osobním vlakem. Jak vše pokračovalo se můžete dočíst v Deníku. Mapu trasy se stručným popisem naleznete v sekci Trasa a veškeré pořízené fotografie jsou k vidění ve Fotogalerii.

Nově (únor/2002) jsem zde zřídil Fórum. Byl bych rád, kdyby se zde objevili Vaše zkušenosti s návštěvou Malé Fatry, další tipy na cesty a podobně. Také bych uvítal případné ohlasy na tyto stránky, které mají docela slušnou návštěvnost - průměrem jsou 3 návštěvy denně. No a hlavně nějaké zprávy o tom jak to na Malé Fatře vypadá v současné době. O tom, že bych rád věděl, zda se někdo vydal v našich stopách ani nemluvě.

Úvod Deník Trasa Fotogalerie Fórum

Design : Tomáš Černík : Copyright 2001